top of page
Hand Holding Färgrutor
Löpande bokföring

Många ser bokföring som ett nödvändigt ont som tar bort fokus från arbetet att ta hand om befintliga och nya kunder .  För oss är bokföring ett nöje - till och med en konst!​Den löpande bokföringen måste både göras i tid och på rätt sätt för att undvika dyrbara problem i framtiden.
 

Det enda våra kunder behöver göra är att lämna sina leverantörsfakturor, kvitton och bankkontoudrag till oss så ser vi till att dessa bokförs på ett skattemässigt både rätt sätt men också så fördelaktigt för kunden som möjligt.  Dessa underlag laddas upp i vår kundportal varmed det spelar mindre roll var kunden har sin verksamhet.

Bokföringen sker i ett av marknadens bästa ekonomisystem som hela tiden uppdateras utifrån nya skatteregler och satser.

Juridisk forskning och skrivande
Löpande betalningar

I de flesta fall har vi tillgång till våra kunders bankkonton via internet.  Därigenom ansvarar vi för att betala alla leverantörsfakturor, 

löner och skatter i tid.

 

Samtidigt bevakar vi att kunder betalar i tid och kan inleda kravhanteringsrutinen snabbt och effektivt.

 

Att låta oss sköta era betalningar innebär inte bara att ni får mer tid till att skapa intäkter - det är också en garanti för att bokföringsarbetet sköts effektivt och med precision.

 

Detta bygger på ett förtroende som är uppbyggt med våra kunder.  

Genom att vi lämnar referenser kan nya kunder diskutera denna och andra frågor med våra befintliga kunder och därmed känna sig trygga.

Image by rupixen.com
Bokslut & rapportering

Bokslutet är ett kvitto eller facit på hur verksamheten gått under en viss period och ger en ögonblicksbild på tillgångarna och skulderna på bokslutsdagen.

Vi rapporterar även månadsvis till våra kunder om hur intäkter, kostnader, tillgångar och skulder har utvecklats.  Detta presenteras i jämförelse med samma period föregående år och emot den budget som lagts för perioden.

Papper
Skatterådgivning

Det kommer dagligen upp frågeställningar om vilka skattemässiga konsekvenser ett visst beslut har. 

 

Som kund hos McKinley Redovisningsbyrå är ofta svaret bara ett telefonsamtal eller e-mail borta. 

 

Vi tycker att det alltid i längden lönar sig att följa gällande skattelagstiftning.  Men inom de ramarna finns deta alltid "bättre" och "sämre" alternativ.  Där fungerar vi som en löpande samtalspartner åt våra kunder,

Counsel & Råd
Budget & prognos

Ju större ett företag är desto mer ägnar man tid åt att budgetera och att göra löpande prognoser. 

För mindre bolag brukar vi alltid föreslå att fastställa en ”grov” budget, utan att göra den alltför detaljerad.

Detta föreslår vi av framförallt två skäl:

 

 • Budgeten kan ligga som grund till att lämna in en Preliminär Inkomstdeklaration.  Denna deklaration avgör hur mycket F-skatt man betalar in varje månad.  Avvikelser från budget under året ger signaler om att bolaget kanske betalar in mer eller mindre F-skatt än vad det borde betala.

   

 • Budgeten ger en viktig vägledning för hur mycket som man minst måste uppnå i fakturering varje månad för att bolaget ska gå runt.

 

Vi hjälper de flesta av våra kunder med denna grundläggande nivå av ekonomistyrning.  Vi har dock erfarenheten och kompetensen att utveckla mer detaljerade budgetar och prognoser.

Framtiden
Fakturering

Faktureringen är pulsådern i företaget.  Det är lätt att hamna i likviditetsproblem om man kommer efter med faktureringen.

 

Även om all annan administration skulle

stå stilla måste faktureringen fortgå.

 

Våra kunder skickar sina fakturaunderlag via ett web-formulär på våran hemsida och så fort vi fått dessa fakturerar vi med högsta prioritet, normalt samma dag som vi får det.

 

Det går även att fakturera direkt i vårt faktureringssystem via molnet! Du skapar fakturan - vi uppdaterar och skickar ut till din kund!

Faktura.jpg
Löner & personal

Om faktureringen är pulsådern för bolaget är lönerna pulsådern för de anställda!

 

Även om det finns en rad anledningar till att de anställda valt att arbeta för just ditt företag är ju lönen en viktig motivationsfaktor för de flesta.

 

Lönehantering kräver goda kunskaper om gällande lagar och regler. En felaktig hantering kan bli dyrt för företaget om en anställd inleder och vinner en arbetsrättslig process. 

 

McKinley Redovisningsbyrå administrerar den löpande lönehanteringen, inklusive utbetalning av lön, beräkning av semester, preliminärskatteavdrag, utskick av lönebesked och inlämnande av årliga kontrolluppgifter.

 

Detta sparar både tid och besvär för våra kunder och håller även de anställda nöjda och belåtna.

team Talk
Deklarationer

Moms, omvänd moms, arbetsgivaravgifter,

F-skatt, preliminärskatt, förmånsbeskattning, och inkomstskatt är några av de vanligaste skatterna som måste hanteras i enlighet med gällande lagar och regler.

McKinley Redovisningsbyrå ser till att kundernas verksamheter uppfyller dessa lagar och regler samtidigt som vi alltid strävar efter att de får bästa möjliga skattemässiga lösning/upplägg.

 

Det finns många typer av deklarationer ett bolag kan behöva göra. Härnedan nämns några exempel på vad vi gör som registrerat deklarationsombud för våra kunder:

 • Arbetsgivaravgifter & Avdragen Preliminärskatt

 • Moms

 • Periodisk Sammanställning

 • Ansökan om utbetalning av prel. skattereduktion - ROT/RUT

 • Kontrolluppgifter

 • Skatte- & Avgiftsanmälan/Preliminär inkomstdeklaration

 • Årlig Inkomstdeklaration (INK1 & INK2)

 • NE-bilagor

 • K10-blankett

Beroende på verksamhetens art och omfattning görs några av dessa
deklarationer löpande under året, andra årligen.

Män med miniräknare
Bolagsbildning

Ska du starta en ny rörelse eller ombilda till Aktiebolag?

 

Vi hjälper dig att registrera ett nytt bolag - vare sig du är ny företagare eller har drivit t.e.x en enskild firma och valt att nu lägga över rörelsen i ett Aktiebolag.

 

I samband med registreringen ska man fatta ett antal viktiga beslut som kommer att ha stor påverkan på framtiden.  Vi hjälper dig att reda ut begreppen och se till att besluten du tar blir de rätta för dig.

 

Ett av dessa beslut gäller just vilken bolagsform som är mest gynnsam.  Valet styrs inte bara utifrån skillnaderna i beskattning.  Det finns andra viktiga skillnader som man måste känna till innan man beslutar sig.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång - snabbt och enkelt! 

tom Factory
Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
Fästpunkt 5
Fästpunkt 6
Fästpunkt 7
Fästpunkt 8
Fästpunkt 9
bottom of page