top of page

Bra att veta 2020!

Aktiekapital för nybildade bolag

Regeringen förelår att lägsta tillåtna aktiekapital i ett AB ska sänkas från 50,000 kr till 25,000 kr för bolag som bildas efter 1 januari 2020.  2010 sänktes gränsen från 100,000 kr till 50,000 kr.

Värt att tänka på är dock att ju lägre aktiekapital man har ju större är risken att det egna kapitalet hamnar på lägre än 50% av aktiekapitalet. I så fall inträder bl.a. skyldigheten att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning, kallelse till extra bolagsstämma, etc. Ett för lågt aktiekapital kan alltså kosta mer än det smakar!

Inkomstskatten för AB sänks till 20,6 % fram till 2021

Inkomstskatten för aktiebolag sänktes från 1 januari 2019 från 22% till 21,4%.  Under 2020 ligger skattesatsen kvar på 21,4% för att 2021 minska till det beslutade målet om 20,6%.

Gränsen för statlig skatt på inkomst av tjänst höjs

För 2020 slipper man betala statlig imkomstskatt på inkomster under 523,200 kr/år Detta innebär 43,600 kr/mån.  Detta efter jobbskatteavdrag för de som inte fyllt 65.

"Växa stödet" förlängs från 12 till 24 månader.

Har man en enskild firma eller om man har ett aktiebolag med bara sig själv som anställd får man sedan en tid tillbaka rabatt på arbetsgivaravgifterna för den förste anställda (utöver en själv).  Istället för 31,42% betalar man bara 10,21%.

Nu har perioden förlängts till att gälla t.o.m. 31 dec 2021.

Förbrukningsinventarier

I och med att prisbasbeloppet i vanlig ordning justeras blir det nya taket för direktavskrivning av inventarier 23,650 kr exkl moms. 

 

Om inventarien eller sammanlagda värdet av flera inventarier som hör samman överstiger denna gräns måste inköpet läggas på balansräkning av skivas av, vanligtvis under 5 år.

Bild 020.jpg
bottom of page