top of page
OM OSS

McKinley Redovisningsbyrå har under 15 år framgångsrikt skött löpande bokföring, fakturering, löner, betalningar och deklarationer åt sina kunder.

Exempel på branscher som våra kunder agerar i är

  • Bygg

  • IT

  • Försäkringsförmedling

  • E-handel

  • Personaluthyring

  • Läkemedelsdistribuition

  • Juridiska tjänster

  • Hälsa

mck1.jpg

​Namnet McKinley refererar till Nordamerikas högsta berg som numera kallas Denali och ligger i Alaska.  Namnet valdes för att representera vårt mål att hjälpa våra kunder klättra med så lätt packning som möjligt så att de snabbare och lättare ska kunna nå toppen.  Det gör vi genom att avlasta dem ifrån i princip all administration.

 

Betrakta oss som era Sherpas!

 

Du får ett personligt och anpassat stöd i alla frågor som gäller ekonomisk administration, till ett konkurrenskraftigt, fast månadspris, alternativt på löpande räkning.

 

Det spelar mindre roll var i landet du befinner dig då vi arbetar med molntjänster där vi och våra kunder har obegränsad tillgång till alla gemensamma dokument och även i vissa fall, våra system.

 

Och det bästa av allt är att i slutändan kommer du att upptäcka att det det vi debiterar inte har varit en kostnad.  Detta eftersom vi ofta lyckas spara mer pengar än vad vi kostar samtidigt som du som företagare har kunnat öka dina intäkter istället för att ägna timmar åt administration!

AFFÄRSIDÉ

Våran affärsidé är att erbjuda mindre och medelstora företag heltäckande, paketerade lösningar inom bokföring/redovisning, fakturering, ROT-avdrag, reskontrabevakning, leverantörsbetalningar, löner, skatter, bokslut, deklarationer, m.m.

​

Att låta oss sköta bokföring, fakturering, löner, betalningar, skatte & momsdeklarationer gör att våra kunder kan fokusera på att utveckla sina kundrelationer och affärer. Vi arbetar med samtliga bolagsformer och hjälper ofta våra kunder när de vill nybilda en rörelse alternativt ombilda från enskild firma till aktiebolag.

VÄRDEGRUND

Kundfokus

 

Våra kunders behov är viktigare än våra.  Vi finns till för att hjälpa och stötta våra kunder på deras villkor.  Detta är en av faktorerna som gör att vi har etablerat långvariga relationer med våra kunder.

 

Kvalitet

 

Hos oss är varje kund lika viktig, oavsett storleken på din rörelse.  Om vi inte var intresserade att göra vårt yttersta för dig som kund hade vi inte tagit på oss uppdraget. 

 

För oss är kvalitet alltid viktigare än kvantitet.

 

Sekretess

 

Din ekonomi och ditt företags verksamhet är något som inte berör någon annan, vi har en strikt sekretesspolicy som gör att våra kunder kan känna sig trygga att överlåta sin ekonomi i våra händer.

 

Etik

 

När vi utför våra uppdrag följer vi gällande lagar och regler.  En av hörnstenarna i vår kompetensbas är att just känna till vad man kan och inte kan göra i en affärsverksamhet.  Det hindrar inte att vi alltid försöker hitta så skattemässigt gynnsamma lösningar som lagen tillåter.

 

Vår verksamhet bygger på ett starkt förtroende från våra kunder.  Detta är vårt mest värdefulla kapital.  Detta har vi byggt upp under många års agerande i etikens namn!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

TOMAS LIND
Tinna_BlickaStudio-3_edited.jpg
TINNA EDLUND

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Tomas Lind, ägare och VD

Tel. +46-(0)-8-559 114 62

Tinna Edlund, partner

Tel. +46-(0)-73 945 36 10

bottom of page